HORSKÁ SLUŽBA
Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména
 • organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu
 • poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných
 • vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor
 • zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS
 • provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení
 • spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů
 • informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách
 • spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi
 • sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení
 • provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS
 • provádí lavinová pozorování
 • připravuje a školí své členy a čekatele
 • spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí

  Telefon na stanici HS na Komáří vížce je +420417861222 a pohotovost je od pátku večer od 18ti hodin
  do neděle do 17ti hodin. Služba o víkendu je od 9ti do 17ti hodin. Služba se také nasazuje v době
  jarních prázdnin a v době vánočních svátků denně od 9ti do 17ti hodin. V případě úrazu ve všední dny
  lze vyrozumět profesionálního pracovníka horské služby na tel. +420606187651. Službu na stanici
  Komáří vížka vykonává 6 členů horské služby a tato zahrnuje jak sjezdové a běžecké tratě, tak samozřejmě
  i volný terén.
  Každý týden v pátek odpoledne, pokud je dostatečné sněhová pokrývka, upravuje HS běžecké okruhy směrem
  na Cínovec a to v délce 3,5 , 7,5 a 15 km.